22.06.2021.

Јавна набавка услуге - Одржавање клима система

Отворени поступак јавне набавке услуге - Одржавање клима система у серверским салама Републичког геодетског завода (јавна набавка број 15/2021).