23.06.2021.

Уписивање ЈМБГ-а власника у катастар непокретности

О значају уписа ЈМБГ-а власника у катастар непокретности и на који начин грађани могу проверити да ли им је уписан ЈМБГ говорио је Митар Трбовић. Он је објаснио на који начин грађани могу проверити да ли им је ЈМБГ уписан у катастар непокретности, и ако није на који начин је могуће уписати га. Опширније о овој теми погледајте у наставку.
РТС1, 22. 06. 2021.