12.07.2021.

О анализи ефеката Закона о поступку уписа у катастар непокретности

На ТВ Вести о ефектима примене новог Закона о поступку уписа у катастар непокретности говорио је Дарко Вучетић, начелник Центра за управљање геопросторним подацима. Он је нагласио да се резултати примене новог закона огледају пре свега у поједностављењу процедура уписа у катастар непокретности.