19.07.2021.

Оцењивање радне успешности за II квартал 2021. године

На основу позитивних законских прописа извршено је оцењивање радне успешности за II квартал 2021. године и сачињена је ранг листа постигнутих резултата.

У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/PRVIH 10-II kvartal.jpg

/content/pages/onama/статистика/2021/07 jul/ОKV-II kvartal.jpg

Табелу са оценама свих служби за катастар непокретности за II квартал 2021. године можете погледати ОВДЕ.

Започните разговор са оператером