05.08.2021.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама РГЗ-а

Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања хигијене у пословним просторијама Републичког геодетског завода и његовим организационим јединицама (јавна набавка број 20/2021).