14.09.2021.

Нерешене имовинско-правне односе грађни често перципирају као проблем у катастру

Земљишна администрација је комплексан систем у коме своју улогу имају судови, нотари, локалне самоуправе, катастар и други актери на тржишту непокретности. Уколико у документацији постоји нека грешка она се мора исправити у институцији која је тај документ издала. Грађани често покушавају да усменим објашњењима утичу на рад службеника катастра како би прихватили неисправан или непотпун документ. Службеници катастра искључиво доносе одлуке на основу писане документације, а прихватање неисправних докумената представља кривично дело.

Позивање медија или инсистирање на усменим разговорима не може донети резултат у решавању таквих предмета. Опширније о овој теми погледајте у наставку.

ТВ Студио Б, 14. 09. 2021.