15.09.2021.

Медији пренели вест - Служба катастра у Зрењанину најбоља у Србији

novosti.rs, 16. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - Novosti .png

TV Santos, 15. 09. 2021.

tanjug.rs, 15. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - tanjug .png

rtv.rs, 15. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - rtv .png

rtvsantos.com, 15. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - santos .png

zrklik.com, 15. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - zrklik .png

vojvodjanski.com, 15. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Zrenjanin BD - Vojvodjanski.png