23.09.2021.

Директор РГЗ-а мр Борко Драшковић у посети Пироту

Pi kanal, 23. 09. 2021.

Belle amie, 23. 09. 2021.

novosti.rs, 23. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Pirot BD - novosti .png

pirotskevesti.rs, 23. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Pirot BD - pirotskevesti .png

tvpirot.rs, 23. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Pirot BD - tvpirot .png

plusonline.rs, 23. 09. 2021.

/content/Vesti/2021/09/Pirot BD - plusonline .png