07.10.2021.

Ранг листа успешности за III квартал 2021.

Након извршеног оцењивања радне успешности за III квартал 2021. године, сачињена је ранг листа постигнутих резултата.

У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

/content/Vesti/2021/10/PRVIH10-1-novo2Pn.png

Комплетну листу остварених резултата радне успешности свих служби за катастар непокретности можете пронаћи ОВДЕ.

Започните разговор са оператером