13.10.2021.

РГЗ ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ УШТЕДЕО ПРЕКО 36 МИЛИОНА ЕВРА ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ

РГЗ је захваљујући дигитализацији, односно дигиталној комуникацији са свим институцијама јавног сектора и бесплатном пружању услуга, у последње три године, грађанима Србије уштедео 36 милиона евра колико би платили за административне таксе пре дигитализације катастра и више од 5 милиона сати у односу на стари систем, када су морали лично да прибављају документа на шалтеру, речено је данас на онлајн дискусији „Дигитални катастар по мери свих грађана“.

На данашној онлајн дискусији учествовали су Дарко Вучетић, начелник Центра за управљање геопросторним подацима Републичког геодетског завода, Милош Митић, директор онлајн агенције за некретнине „CityExpert“, Јелена Вукић Шуљагић, координатор за правну подршку пословању са средњим и великим привредним друштвима ОТП банка и Милан Маглов, дигитални експерт. Заједнички закључак је да је потпуна дигитализација нужност и да је неопходно да се са аналогног пређе на дигитални начин функционисања, да дигитализација не сме да стане и да нико нема право да успорава реформе. Кључно је да се пронађе модел за решавање старих предмета од пре 2018. када је ступио на снагу нови Закон о поступку уписа у катастар непокретности, да се оконча важење старог закона, а у новом дигиталном закону пронађе механизам за обраду нагомиланих старих предмета, који су наслеђе прошлости и који успоравају дигитални напредак. Истовремена примена старог и новог закона подразумева паралелан рад два организациона система РГЗ-а што је финансијски неодрживо и потпуно беспотребно.

/content/Vesti/2021/10/Digitalni katastar po meri svih gradjana2К.png

 „Дигитални катастар је доступан, транспарентан, ефикасан, поуздан и неопходан систем за управљање подацима о непокретностима. Са истим капацитетима, захваљујући дигитализацији, катастар је данас три пута ефикаснији у односу на 2015. Уз помоћ успешно примењене дигитализације за само пар година просечан број дана за решавање предмета смањен је са 45 на четири дана. Сваки предмет сада може да се прати и има свој дигитални траг. Сви подаци РГЗ-а су бесплатни, редовно ажурирани и доступни грађанима и професионалим корисницима 24/7“– изјавио је Дарко Вучетић, начелник Центра за управљање геопросторним подацима Републичког геодетског завода.

Републилчки геодетски завод данас је водећа државна институција у области дигитализације у Србији. Све услуге катастра непокретности доступне су корисницима на дигиталној платформи, без одласка на шалтер. Резултат дигитализације катастра је огромна уштеда у времену и новцу грађана и привреде Србије.

Онлајн дискусија је само једна у низу активнисти у оквиру пројекта „Дигитални свет непокретности“ који је покренут у циљу потпуне дигитализације и који ће обухватити низ онлајн догађаја, едукација и панела у циљу бољег разумевања и једноставнијег коришћења дигиталних услуга, сервиса и апликација, као и актуелне теме из области пословања РГЗ-а.

Започните разговор са оператером