21.10.2021.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова

Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова, са одржавањем истих (јавна набавка број 21/2021).