08.11.2021.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког завода

Отворен поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког завода (јавна набавка број 22/2021).