19.11.2021.

Медији пренели - РГЗ запошљава шездесет геодетских стручњака за дигитализацију

srpskaekonomija.rs, 22. 11. 2021.

Дневник, 20. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/dnevnik.jpg

adavinic.com, 19. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - adavinic .png

tanjug.rs, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - tanjug.png

rtv.rs, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - RTV .png

ekapija.com, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - ekapija .png

krstarica.com, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - krstarica .png

poslovnojutro.com, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - poslovno jutro .png

vesti.rs, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - vesti .png

biznis.rs, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - biznis .png

gradskeinfo.rs, 18. 11. 2021.

/content/Vesti/2021/11/RGZ zaposljava - gradske info .png