24.11.2021.

Јавна набавка услуге - Каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода

Отворен поступак јавне набавке услуге каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода (јавна набавка број 23/2021).