29.11.2021.

РГЗ УВЕО еПЕЧАТ И СТАВИО ТАЧКУ НА ПРЕВАРЕ И ФАЛСИФИКОВАЊЕ ДОКУМЕНАТА УНУТАР КАТАСТАРСКОГ СИСТЕМА

Од данас сва решења Републичког геодетског завода садрже квалификовани електронски печат институције који гарантује интегритет и тачност порекла података за које је везан. Електронски печат РГЗ-а који је уведен у оквиру новог Централног информационог система катастра непокретности који се имплементира у Републичком геодетском заводу у сарадњи са Владом Србије и Светком банком, представља замену за печат и својеручни потпис чинећи немогућим његово фалсификовање и подижући правну сигурност грађана на највиши ниво.

Захваљујући напорима Владе Србије на дигитализацији јавне управе и успостављеном правном оквиру који регулише електронско пословање у јавном сектору, уведени квалификовани електронски печат Републичког геодетског завода обезбеђује остваривање уштеда (смањивање материјалних трошкова, уштеда времена), бољи надзор и контролу рада унутар институције, омогућавајући  грађанима и привредним субјектима једноставни приступ услугама РГЗ-а, односно брже, јефтиније и ефикасније пословање.

Најважније, помоћу система за валидацију електронског документа омогућено је свим државним органима и институцијама јавног сектора да документ провере и добију потврду да није дошло до измене самог документа, односно покушаја кривотворења. Републички геодетски завод постао је први државни орган који је омогућио ову изузетно важну услугу. Овом услугом, као и свим претходним антикоруптивним мерама, РГЗ је ставио тачку на било какву могућност фалсификовања, манипулације или преваре унутар система катастра непокретности.

Квалификовани електронски печат садржи грб Републике Србије који се налази у горњем десном углу документа, назив и адресу институције и датум и тачно време када је документ изашао из информационог система РГЗ-а, односно временски жиг.

Грађани, привреда, професионални корисници и институције јавног сектора овакав електронски документ могу преузети на електронској огласној табли на интернет страници РГЗ-а (www.rgz.gov.rs) и преко електронског сандучића на порталу еУправе. Електронски документ је валидан и важећи у свим пословима пред органима јавног сектора укључујући судове, министарства, органе аутономне покрајине и локалне самоуправе, јавне бележнике, извршитеље, банке и др. Њима, као и осталим професионалним корисницима РГЗ-а је омогућио да уколико постоји било каква сумња у исправност неког документа изврше контролу истог преко сервиса за валидацију РГЗ-а чиме се унапређује сигурност и пословање сваке институције која дигитално послује, укључујући привреду.

Започните разговор са оператером