09.12.2021.

Euronews: О кретању на тржишту напокретности

У емисији „Euronews jutro“ о ауторитативним подацима Републичког геодетског завода са тржишта непокретности и о решавању уписа у катастар непокретности на основу старих исправа говорила је Маја Радовић. О кретањима на тржишту непокретности говорио је председник стручног савета Кластер некретнина Милић Ђоковић. Опширније погледајте у наставку.
TV Euronews, 07. 12. 2021.