17.02.2022.

О моделу масовне процене вредности непокретности

На ТВ К1 о моделу масовне процене непокретности који ће за сваку непокретност утврдити праведну и тржишну вредност говорила је Ивана Штрбац која је том приликом истакла да РГЗ ради на изради модела који би требало да представља подршку доносиоцима одлука приликом утврђивања праведне пореске политике за грађане и привреду. Она је изјавила да су порески систем и масовна процена комплексни системи који морају да се успоставе на стабилним темељима уз координиран рад државних институција.
ТВ К1, 17. 02. 2022.