01.04.2022.

Јавна набавка добара - Набавка најновијих верзија постојећих софтвера MNT за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем

Отворен поступак јавне набавке добара - најновијих верзија постојећих софтвера (MNT) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 1/2022).