01.04.2022.

Јавна набавка услуга - Осигурање пословног простора Републичког геодетског завода

Отворен поступак јавне набавке услуга - осигурање пословног простора Републичког геодетског завода (јавна набавка број 2/2022).