19.04.2022.

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију Система IP телефоније (јавна набавка број 10/2022)