19.4.2022.

Отворен поступак јавне набавке добара - Набавка лиценце APOLLO Advantage One, licence ECW for ArcGIS 16 core, licence ECW for ArcGIS 8 core. (јавна набавка број 3/2022)

Релевантне вести