21.04.2022.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације

Отворен поступак јавне набавке - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама Републичког геодетског завода (8/2022)