26.04.2022.

Јавна набавка услуге - Одржавање апликације за израду и одржавање катастра водова

Отворен поступак јавне набавке услуге одржавања апликације за израду и одржавање катастра водова (јавна набавка број 12/2022).