26.04.2022.

Јавна набавка услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET

Отворен поступак јавне набавке услуге - Продужење права коришћења и одржавање антивирусне заштите ESET Endpoint Protection Standard, за потребе Републичког геодетског завода (јавна набавка број 6/2022).