19.07.2022.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима

Отвореном поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања клима у Републичком геодетском заводу (јн 16/2022).