27.07.2022.

Јавна набавке услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера

Отворен поступак јавне набавке услуге - Сервисирање и одржавање штампача и скенера, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, на период од 3 године (јавна набавка број 18/2022).