18.08.2022.

Јавна набавка добара - Софтвера за надгледање инфраструктуре Дата центра и постојеће опреме у РГЗ-у

Отворен поступак јавне набавке добара - Софтвера за надгледање инфраструктуре Дата центра и постојеће опреме у објекту Републичког геодетског завода (јавна набавка број 7/2022)