09.09.2022.

Српски модел масовне процена вредности непокретности успешно представљен у Америци

Модел масовне процене вредности непокретности, који се развија у Републичком геодетском заводу, представљен је као пример добре праксе и иновативног решења на 88. годишњој конференцији Међународног удружења проценитеља непокретности (IAAO) одржаној у Бостону.

Стручни консултант за масовну процену у РГЗ-у Расел Тимган одржао је презентацију под називом „Имплементација масовне процене у Србији: Изазови и креативно прикупљање података о непокретностима“, која је наишла на велико интересовање стручњака из ове области. Од свих концепата представљених током ове деведесетоминутне презентације, бројни присутни су били одушевљени позитивним учинком модела масовне процене РГЗ-а, као и коришћењем података из регистара и сервиса РГЗ-а: Географских информационих система (ГИС) за допуну података популације и њиховим доследним генерисањем индекса цена (које су користан нуспроизвод хедонистичких модела РГЗ-а).

Ниво иновативности, креативности и транспарентности, које је РГЗ достигао и решио изазове масовне процене, је привукло највише пажње присутних на конференцији. Поједини амерички учесници су признали да оно што је национални српски систем масовне процене постигао за мање од 7 година, њихова локална управа није успела да успешно примени за 50 година.

Систем масовне процене вредности непокретности у Србији бриљантно је дебитовао ове године и привукао доста пажње учесника конференције. Иако је остало још много посла да се уради, реакција учесника је показала да се Србија не плаши да подигне међународне стандарде масовне процене.

Започните разговор са оператером