21.09.2022.

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 21.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.

/content/pages/onama/статистика/2022/09/Dnevna statistika-formirani upravni predmeti na dan 21.09.2022.nn.png

Започните разговор са оператером