26.09.2022.

Број формираних управних предмета у катастрима - статистика на дневном нивоу

За дан 26.09.2022. - Поређење укупног броја управних предмета формираних путем еШалтера и поднетих на шалтеру у сали за пријем докумената за све службе за катастар непокретности.

/content/Vesti/2022/09/Dnevna statistika-formirani upravni predmeti na dan 26.09.2022.png

Започните разговор са оператером