24.10.2022.

Јавна набавка услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода

Отворен поступак јавне набавке услуге - Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита објеката Републичког геодетског завода (јавна набавка број 1/2022).