12.11.2022.

Након више од две деценије константног смањења броја запослених у Републичком геодетском заводу, Влада Србије је 10.11.2022. године усвојила нову систематизацију радних места у РГЗ чиме је број радних места повећан са 2650 на 3059. У циљу јачања капацитета и ефикаснијег рада служби за катастар непокретности широм Србије, број службеника у Сектору за катастар непокретности је новом систематизацијом повећан са 1902 на 2138.

Одлука ће омогућити РГЗ-у да запошљавањем нових службеника драстично унапреди ниво услуга за грађане Србије и подржи решавање деценијских проблема у области управљања непокретностима. Такође, то је и признање Републичком геодетском заводу и запосленима на извенредним резултатима постигнутим у претходном периоду и потврда да је РГЗ постао један од главних стубова државе и друштва који ће у будућности моћи да одговори на све активности Владе Србије планиране у наредном периоду у циљу одрживог развоја Србије. Захваљујући ангажовању, преданости и раду свих запослених РГЗ је препознат у земљи и у свету као институција са великим капацитетом да брзо имплементира и примени иновативна решења и нове технологије. Овом одлуком Влада охрабрује РГЗ да остане на реформском путу који подразумева даљу дигитализацију и лидерску позицију. Нова систематизација је модерна и иновативна, а направљена је са циљем да омогући запосленима да буду праведније позиционирани и објективно оцењени. Описи радних места су постављени тако да свако може да, спрам способности и вештина које поседује, пронађе најадекватнију позицију у систему.