15.11.2022.

Упис у катастар непокретности гарантује правну сигурност власништва над непокретностима

Уписом у катастар држава гарантује правну сигурност власништва над непокретностима - рекла је Маја Радовић у емисији „Београде, добро јутро“ на ТВ Студио Б и додала да је по новом закону о упису у катастар непокретности ова процедура аутоматизована и да су јавни бележници дужни да дигиталним путем доставе РГЗ-у све оверене уговоре о купопродаји непокретности, на основу којих службе за катастар врше упис. Она је позвала грађане, који су прометовали непокретности пре ступања на снагу новог закона 1. јула 2018. године, у који још увек нису поднели захтев за упис, да то учине у најкраћем року.
ТВ Студио Б, 15. 11. 2022.