23.11.2022.

Јавни позив у поступку ЈН услуге - Набавка услуге коришћења мобилних телефона

Јавни позив у поступку ЈН услуге - Набавка услуге коришћења мобилних телефона, за потребе Републичког геодетског завода (ЈН 23/2022).