26.11.2022.

Влада Србије поверила нови мандат досадашњем директору РГЗ-а мр Борку Драшковићу

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 25. новембра, донела решење да на место директора Републичког геодетског завода поново постави мр Борка Драшковића, на период од 5 година, почев од 9. децембра 2022. године.

Ова одлука Владе представља и признање резултатима спроведених реформи у протеклих седам година у областима унапређења и дигитализације радних процеса и увођења нових методологија рада, као и у домену борбе против системске корупције.

/content/Vesti/2022/11/foto - direktor sa pomocnicima.JPG

Влада Републике Србије је на овај начин показала да жели да РГЗ, уз подршку Светске банке, настави започети процес реформи са циљем да остане организација фокусирана на пружање квалитетних услуга и података грађанима и привреди.

Започните разговор са оператером