07.12.2022.

Влада Републике Србије препознаје значај Републичког геодетског завода

Народни посланик Верољуб Матић, у свом обраћању у Народној скупштини Републике Србије, поручио је да му је веома драго што је Влада Републике Србије препознала напоре Републичког геодетског завода на одржавању важних државних регистара – катастара непокретности и катастра водова, као и допринос успостављању система праведнијег опорезивања кроз израду модела масовне процене вредности непокретности.

Он је додао да су геопросторни подаци, које производи РГЗ, веома важни за постизање свих 17 циљева одрживог развоја које су поставиле Уједињене нације у Агенди 2030.