13.12.2022.

Јавне набавке услуга - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила

Отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге сервисирања и одржавања возила, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода (ЈН 15/2022).
Датотеке за преузимање