12.12.2022.

Јавна набавка услуге - каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода

Отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге каско осигурања службених возила Републичког геодетског завода (ЈН 24/2022).
Датотеке за преузимање