12.01.2023.

Оцене радне успешности за IV квартал 2022. године

Након извршеног оцењивања радне успешности за IV квартал 2022. године, сачињена је ранг листа постигнутих резултата. Вредновање радне успешности вршено је по Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места број 110-7/2020 од 02.10.2020. године.

Ранг листа постигнутих резултата је сачињена у складу са  Уредбом о вредновању радне успешности („Сл.гласник РС“, бр. 2/2019, 69/2019 и 20/2022) која дефинише остварену радну успешност у зависности од исхода вредновања радне успешности, чији распон оцена износи од 1,0-4,0.  

Службе за катастар непокретности које се не налазе на ранг листи вредновања радне успешности за ИВ квартал 2022. године су : Ариље, Коцељева и Косовска Митровица са припадајућим службама. Параметри који су коришћени приликом оцењивања радне успешности за четврти квартал 2022. године нису применљиви за добијање коначне оцене за четврти квартал за наведене службе. У превазилажењу напред наведеног, СКН Ариље, СКН Коцељева и СКН Косовска Митровица са припадајућим службама су ангажоване на решавању предмета других служби путем даљинског приступа, те ће се због тачне мерљивости и ефикасности решавања предмета наведене службе наћи у статистичком податку ранг листе радне успешности у наредном  периоду у 2023. години.

 У табели су приказани резултати првих десет најуспешнијих служби за катастар непокретности (Одељења, Одсека и Група) и свих Одељења за катастар водова.

/content/pages/onama/статистика/2023/01/PRVIH 10 4kv.png/content/Vesti/2023/01/vodovi kv.PNG

Комплетну листу остварених резултата радне успешности свих служби за катастар непокретности можете пронаћи ОВДЕ.

Започните разговор са оператером