04.04.2023.

Јавне набавке услуга - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког геодетског завода

Отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге и материјала за поправку и одржавање зграда Републичког геодетског завода (јавна набавка број 2/2023).