04.04.2023.

Јавне набавке услуга - Набавка услуге одржавања TPP - Software Maintenance - Survey Trimble Business Center

Отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања TPP - Software Maintenance - Survey Trimble Business Center Advanced RNST (12 month expiration) и једногодишње одржавање мрежног софтвера Trimble PIVOT за AGROS контролни центар (јавна набавка број 3/2023).