4.4.2023.

Републички геодетски завод уштедео је више од 1.2 милиона евра буџетских средстава који су били део тужбених захтева у имовинским предметима у којима је РГЗ био тужена странка у 6 парница током 2023. године. Пресуде у корист РГЗ-а показале су да Републички геодетски завод у свом поступању поштује важеће прописе Републике Србије.

Својим ажурним деловањем и поступањем преко Државног правобранилаштва Републички геодетски завод омогућио је остваривање оваквих резултата и уштеда што је постигнуто благовременим достављањем изјашњења, писаних доказа и другим чињењем.

Поред финансијског ефекта, правоснажне пресуде надлежних судова потврдиле су посвећеност Републичког геодетског завода поштовању закона Републике Србије.

Релевантне вести