11.04.2023.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - МНТ

Отворен поступак јавне набавке добара – најновије верзије постојећих софтвера (MNT) за Intergraph/Erdas/Bentley/TerraSolid софтверска решења са одржавањем (јавна набавка број 2/2023).