19.04.2023.

Јавна набавке услуге - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама РГЗ-а

Отворено поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге одржавања клима система,електро-енергетске опреме и противпожарне опреме и инсталације за гашење пожара у сервер салама Републичког геодетског завода. (јн 5/2023).
Датотеке за преузимање