20.04.2023.

Јавна набавка добара - Набавка, уградња и монтажа адијабатског система

Отворен поступак јавне набавке добара - Набавка, уградња и монтажа адијабатског система на постојећим чилерима у Дата центру Републичког геодетског завода –(јавна набавка број 4/2023).