27.04.2023.

Јавна набавка добара - Набавка, уградња и монтажа хибридног система хлађења у Дата центру Републичког геодетског завода

Отворен поступак јавне набавке добара - Набавка, уградња и монтажа хибридног система хлађења у Дата центру Републичког геодетског завода са елементима за вођење каблова и раздвајање хладне и топле зоне (јавна набавка број 3/2023).