03.05.2023.

Јавна набавка услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова, са одржавањем истих

Отворени поступак јавне набавке услуге - Набавка услуге израде и обезбеђења потврде о техничкој исправности лифтова, са одржавањем истих (јавна набавка број 6/2023).