16.05.2023.

Јавна набавка услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система ИП телефоније

Отворен поступак јавне набавке услуге - Одржавање комуникационе опреме за колаборацију система ИП телефоније – (јавна набавка број 9/2023).