23.05.2023.

Републички геодетски завод унапређује дигиталну безбедност и заштиту информација

Републички геодетски завод је предузео значајан корак ка унапређењу дигиталне безбедности и сигурности података грађана Србије имплементацијом ИСО стандарда за заштиту и безбедност информација. Ова иницијатива, која се спроводи у партнерству са Институтом за стандарде и технологије, има за циљ усклађивање РГЗ-ових услуга са међународним стандардима информационе безбедности, заштите личних података и контроле квалитета.

/content/Vesti/2023/05/интер К1.png

Након успешно завршене обуке запослених, тим Републичког геодетског завода ојачан је са 6 сертификованих експерата за имплементацију међународних стандарда ИСО 27001 и ИСО 27701, као и 20 стручњака за спровођење квалитета пословања унутар институције. Имплементација стандарда се наставља обуком начелника служби за катастар, која започиње данас.

Републички геодетски завод, као друштвено одговорна државна институција, уводи ове стандарде као потврду своје тежње за проширењем и јачањем регулисаног тржишта непокретности, где упис у катастар непокретности представља једини сигуран гарант сигурности власништва над непокретностима.

/content/Vesti/2023/05/интер к4.png

Усклађивање са међународним стандардима омогућује РГЗ-у да подигне квалитет, ефикасност, безбедност и одрживост података и пословања на још виши ниво, што ће додатно унапредити сигурност података грађана Србије, који се већ издваја као једна од најбољих у свету. Подсећамо да се према извештајима релевантних међународних организација, у погледу сигурности власништва над непокретностима, Србија налази на 10. месту у Европи и 14. месту у свету.

/content/Vesti/2023/05/интер К1.png

РГЗ остаје посвећен пружању високог нивоа услуга грађанима и привреди, уз истовремено обезбеђивање високих стандарда безбедности и заштите информација. Имплементација ИСО стандарда представља важан корак у том правцу, а РГЗ ће наставити да улаже напоре како би унапредио своје капацитете и ускладио се са најновијим глобалним стандардима.