24.05.2023.

Јавни позив набавке услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ

Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке услуге - Набавка услуге обавезног осигурања службених возила РГЗ (ЈН 10/2023).
Датотеке за преузимање